Skip Navigation or Skip to Content
logo

Protocollen

PROTOCOLLEN

Op deze pagina vindt u diverse schooldocumenten welke voor u van belang zijn en u vanaf deze pagina kunt downloaden.

Medisch handelingsprotocol

Privacyverklaring / AVG

ICT en social media voor leerlingen

Meekijken met Prowise Go devices

Middels onderstaand document brengen we u op de hoogte van de klachtenregeling zoals deze gehanteerd wordt binnen SKOSO.

Klachtenregeling SKOSO

Interne Contactpersoon

Bij vragen of klachten over ongewenste omgangsvormen op school kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de interne contactpersoon van de school. Zij luistert naar u en/of uw kind en geeft advies en informatie over mogelijke vervolgstappen.

De contactpersoon van basisschool Dommelrode is:

Juffrouw Caroline van der Linden
Telefoonnummer van school: 472995
Bij afwezigheid kunt u een e-mail sturen naar
cvanderlinden@bsdommelrode.nl

Zij neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Vertrouwenspersonen:

In overleg kan de interne contactpersoon u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van SKOSO en/of de externe vertrouwenspersonen van de GGD Hart voor Brabant.

Wilt u liever meteen een vertrouwelijk gesprek, zonder tussenkomst van de interne contactpersoon?

Dan kunt u ervoor kiezen direct contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van SKOSO of met de externe vertrouwenspersonen van de GGD Hart voor Brabant.

De vertrouwenspersonen geven informatie en advies en kunnen optreden als bemiddelaar. Bovendien bespreken de vertrouwenspersonen met u de verschillende mogelijke vervolgstappen.

Vertrouwenspersoon SKOSO: Mevrouw Lucy Bax-Koenders

06-22741216 (overdag tot 22.00 uur ’s avonds).

Externe Vertrouwenspersoon GGD: 088-3686759

www.ggdhartvoorbrabant.nl

Vertrouwensinspecteur van het onderwijs

Voor advies kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van het onderwijs via telefoonnummer

0900 – 111 31 11.