Skip Navigation or Skip to Content
logo

Schoolgids/infodrommel

SCHOOLGIDS / INFODROMMEL

Infodrommel

INFODROMMEL

Alle ouders van onze school hebben de nieuwe Infodrommel per mail ontvangen. Een handig boekje waarin alle informatie staat die van belang is voor ouders, zoals namen en adressen van de teamleden, het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging, schoolregels enzovoort. In de Infodrommel vindt u ook gegevens die elk jaar veranderen. Het gaat dan om de groepsindeling, het vakantierooster, roostervrije dagen, ouderavonden, data van vieringen en bijzondere evenementen.

Schoolgids

WAAROM EEN SCHOOLGIDS?

Vanuit de kwaliteitswet voor het basisonderwijs is het scholen verplicht een schoolgids te Gebruiken als kwaliteitsinstrument. De inhoud van deze schoolgids is door de medezeggenschapsraad (MR) goedgekeurd.

SCHOOLGIDS DOMMELRODE

Er is verschil tussen scholen. In hun manier van werken, in sfeer en in wat kinderen leren. Onze schoolgids geeft u informatie over de zorg voor kinderen, ouderactiviteiten, waar onze school voor staat en allerlei praktische informatie. De schoolgids van Dommelrode is bedoeld voor ouders van kinderen op onze basisschool of voor hen die zich hier willen aanmelden. De gids helpt ouders bij het zoeken naar een school die bij hun kind past. Onze schoolgids helpt u bij het maken van een keuze. U vindt in onze schoolgids informatie over:

  • hoe wij de doelstellingen die de wet op het primair onderwijs (WPO) ons stelt, in de praktijk handen en voeten geven;
  • welke methoden wij daarbij hanteren;
  • welke activiteiten wij de komende periode ondernemen en welke resultaten we met ons onderwijs boeken;
  • hoe onze zorg voor de leerlingen is georganiseerd;
  • team, bestuur, medezeggenschapsraad en ouderraad: wie doet wat?
  • de ontwikkeling van het onderwijs, hoe werken wij aan verbetering van het onderwijs;
  • de opzet van het onderwijs;
  • jaarlijks terugkerende toetsen, wat doen we met de resultaten?
  • een aantal handige adressen;
  • formele zaken als vakantie-, verlof- en klachtenregeling.

De schoolgids is te te vinden op de website van Scholen op de kaart. Gebruik hiervoor de onderstaande link:

Schoolgids BS Dommelrode

Algemene informatie van de scholen van SKOSO