Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Onze school

WIE ZIJN WIJ

Wie zijn wij
Basisschool Dommelrode is een middelgrote basisschool in het centrum van Sint-Oedenrode. De school ligt op een markante plek in het dorp met uitzicht op kasteel Henkenshage. De kinderen die onze school bezoeken, komen vooral uit de wijken Dommelrode, Vogelenzang en het buitengebied.

Op Dommelrode werken we volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs.
Wij zijn een eigentijdse school waar kinderen uitgedaagd worden om zich op een veelzijdige manier te ontwikkelen. Wij geven onderwijs op maat. Met ons traject “Omgaan met verschillen” streven we ernaar om het onderwijs op onze school zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de kenmerken van de kinderen en af te stemmen op de verschillen tussen de kinderen. We scheppen situaties waarin kinderen op eigen niveau zelfstandig en in samenwerking met elkaar werken. Het werken met taakbrieven is door de hele school ingevoerd. Op deze manier leren de kinderen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te dragen.

Op Dommelrode mag je zijn wie je bent. We willen respect voor elkaars identiteit uitdragen. We werken in alle groepen aan de relationele ontwikkeling van de kinderen volgens de planmatige aanpak van De Vreedzame School. Belangrijk onderdeel hiervan is dat we de kinderen leren om conflicten zelf op te lossen. Om ze hierin te ondersteunen leiden we kinderen uit groep 7 en 8 op als mediator.

Samen maken we school.
Onderwijs komt tot stand in een samenwerkingsverband van leerkrachten, kinderen en ouders. Hoe sterker de relatie, des te beter. Omdat we de samenwerking met ouders zo belangrijk vinden, besteden we veel aandacht aan communicatie en staat de deur altijd open voor een persoonlijk gesprek. In de kleuterbouw organiseren wij kijkochtenden en door het jaar heen zijn er oudergesprekken gepland. Natuurlijk kunt u altijd zelf een afspraak maken. Daarnaast waarderen wij de betrokkenheid van ouders bij allerlei festiviteiten en vieringen.