Skip Navigation or Skip to Content
logo

Opleidingen in school

Onze school participeert al jaren in de werkgroep Opleiden in de school en heeft een samenwerkingsverband met Fontys Hogeschool Kind en Educatie (PABO) Veghel. We bieden soms ook stageplekken aan studenten van andere opleidingen.

Vanaf 2012 zijn we als keurmerkschool aangesloten bij het Partnerschap Den Bosch en vanaf september 2014 zijn we het traject ingestapt als Academische Opleidingsschool. Dit betekent dat er meer nadruk komt te liggen op het praktijkgericht onderzoek van de afstudeerder. De student voert het onderzoek uit samen met leerkrachten die vanuit expertise gekoppeld zijn aan een onderzoeksgroep en krijgen ondersteuning door domeinexperts vanuit FHKE Veghel/Den Bosch.

Enerzijds biedt de school aan de studenten de mogelijkheid om ervaring op te doen in leerwerkplekken; anderzijds zorgen de studenten voor meer handen in de klas, brengen zij nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen mee en houden zij ons schoolteam scherp door het doen van praktijkgericht onderzoek vanuit ons schoolplan vorm gegeven. Ons team is zich bewust van de kwaliteitsimpuls van onderzoek binnen de school en ziet duidelijk de win-win-situatie van een student in de klas om passend onderwijs te realiseren.

De eerstejaars PABO-studenten zijn alleen op dinsdag op school. De tweede-,derde- en vierdejaars studenten zijn op maandag en dinsdag aanwezig. Vierdejaarsstudenten mogen zelf de groep draaien, maar wel onder toezicht van de leerkracht. Daarnaast lopen zij ook een blokstage, wat inhoudt dat ze ongeveer 5 weken lang alle lessen verzorgen en groepsverantwoording dragen.

Basisschool coach Helma Otten begeleid en coacht op dinsdag onze studenten.