Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Aanmelden

Uw kind naar de basisschool

Een kind mag naar de basisschool op de dag nadat het 4 jaar oud is. Maar een kind moet naar school op de eerste dag van de maand nadat het 5 jaar is geworden. Dan begint de leerplicht. We verwachten dat een kind met 4 jaar naar school gaat, zodat er sprake is van een doorgaande lijn in de ontwikkeling. De basisschool kent 8 leerjaren, maar soms hebben kinderen meer tijd nodig om de school op een goede manier af te maken. In ieder geval moet het kind de basisschool aan het einde van het schooljaar verlaten waarin het 14 jaar is geworden. In de regel wordt het kind ruim voor zijn/haar vierde verjaardag aangemeld op onze school. Dat kan op de jaarlijkse aanmeldingsbijeenkomst, maar ook tussendoor. U kunt altijd een afspraak maken voor een informatiegesprek.

Klik hier voor het aanmeldformulier.