Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact met ouders is van essentieel belang. Iedere ouder moet weten en voelen dat hij/zij op school welkom is, dat we graag rekening houden met wensen en opmerkingen, dat we alleen samen ons onderwijsdoel kunnen bereiken en dat we bij de ouderparticipatie alle ouders willen betrekken, omdat we er van uitgaan dat alle ouders zich ook nauw bij de school betrokken voelen.

Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Daarom is een goed contact tussen school en thuis heel belangrijk. Wij informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.

De groepsleerkrachten zijn graag bereid om buiten de ouderavonden met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken. Wanneer de ontwikkeling van uw kind anders is dan verwacht, maakt de leerkracht een afspraak met de ouders om hierover te praten. Het is niet wenselijk dat u onder schooltijd, contact opneemt met een leerkracht. Zij kunnen onder de les niet worden gestoord, na schooltijd of via de Parro app zijn goede opties.