Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouderportaal – ouderapp

Ouderportaal

Wij vinden transparantie naar ouders toe belangrijk. Om deze reden hebben wij het ouderportaal, behorende bij ons digitale leerlingvolgsysteem, voor de ouders opengesteld.
Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om informatie over de kinderen rechtstreeks met ouders te delen.

 

Parro oudercommunicatie-app

Onze communicatie met ouder(s)/verzorger(s) gebeurt via de oudercommunicatie-app.  Zowel foto’s als berichten krijgen ouders via de app. Als uw kind voor de eerste keer naar school gaat ontvangt u hiervoor inloggegevens.