Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Schooltijden en roosters

Schooltijden en vrije dagen

Voor alle kinderen gelden de volgende schooltijden:
Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 14.15u.

De tijden zijn als volgt:
Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het schoolplein en gaan de kinderen bij hun leerkracht staan.
Om 8.25 uur gaat de bel en gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 met de leerkracht mee naar binnen.
Om 8.30 uur beginnen de lessen.
Om 14.15 uur zijn de lessen afgelopen en brengt de leerkracht de kinderen naar de buitendeur.

Rooster bewegingsonderwijs 2023-2024:

Groep 1A-2A: dinsdagmiddag, donderdagmiddag
Groep 1B-2B: dinsdagochtend, donderdagochtend
Groep 3: dinsdagochtend
Groep 4: dinsdagochtend (even week), vrijdagmiddag zwemles (oneven week)
Groep 5: dinsdagochtend
Groep 6:
dinsdagochtend
Groep 7:
dinsdagmiddag
Groep 8:
dinsdagmiddag

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie
maandag 16 oktober 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie
maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie
maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024
2e Paasdag
maandag 1 april 2024
Meivakantie
maandag 22 april 2024 t/m vrijdag 3 mei 2024
Hemelvaart
donderdag 9 mei 2024 en vrijdag 10 mei 2024
2e Pinksterdag
maandag 20 mei 2024
Zomervakantie
maandag 8 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024

Vrije (mid)dagen voor leerlingen (schooljaar 2023-2024):

Op vrijdag voor de herfst-, kerst-, voorjaars- mei- en zomervakantie zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.

 

Studiedagen, leerlingen zijn vrij.

maandag 28 augustus 2023
donderdag 5 oktober 2023
woensdag 6 december 2023
maandag 19 februari 2024
vrijdag 8 maart 2024
donderdag 4 april 2024
dinsdag 21 mei 2024
vrijdag 14 juni 2024